อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสุเพี้ยน เวชชาชีวะ. - [กรุงเทพฯ] : เพื่อนใหม่, 2533. - 134 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2533.

ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) -- กระแสใหญ่ในสังคมไทย กับ ความมั่นคงของประเทศ / ประเวศ วะสี -- วิวัฒนาการทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ : ก้าวหน้าหรือถอยหลัง / อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ -- สมองมนุษย์ : ความมหัศจรรย์ที่ลี้ลับ ? / อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ -- โรคสมองเสื่อม / อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ -- วิธีดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม / อลิสา วัขรสินธุ -- ภาพชีวิตขาดสารไอโอดีนชีวินด้อยคุณภาพ / สดใส เวชชาชีวะ -- การแปล : ศาสตร์หรือศิลปะ / งามพรรณ เวชชาชีวะ -- นักแปลหรือนักแปลง / งามพรรณ เวชชาชีวะ.


สุเพี้ยน เวชชาชีวะ, 2447-2532.
เวชชาชีวะ (นาม)


การทำงาน.
โรคสมอง.
ไอโอดีน -- ภาวะพร่อง.

AC158.อ4 / ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544