ราโชทัย, หม่อม, 2362-2410.

นิราศลอนดอน. - พระนคร, องค์การค้าของคุรุสภา, 2504. - 62, 171 หน้า.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อังกฤษ.

895.911 / .ร21 2504

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544