สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2489-

ที่นี่ ประเทศไทย / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. - กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อเสรี จำกัด, 2539. - 214 หน้า.


การจัดการ -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2537-2539.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2537-2539.

HC445 / .ส438

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544