สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น. - กรุงเทพฯ, ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา (2530?) - 86 หน้า.


ภาษาญี่ปุ่น -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย.

PL681 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544