นามสงเคราะห์สื่อมวลชนในประเทศไทย. - กรุงเทพฯ, 2524. - 110 หน้า.


สื่อมวลชน -- ไทย -- ทำเนียบนาม.

P92.ท9 / ป4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544