ขบวนการเสรีไทย / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2538. - 203 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา.

9742677646


เสรีไทย.


สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 -- งานใต้ดิน -- ไทย.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489.

DS584 / .ข35

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544