ประสบการณ์นักปกครอง / รวบรวมจัดพิมพ์โดย กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ; คณะผู้จัดทำ ประชา เตรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กอง, 2539. - 209 หน้า : ภาพสีประกอบ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JF1358 / .ป37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544