ผลการอภิปรายเรื่องมนุษยธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / จัดโดย คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2535. - 46 หน้า.


สิทธิมนุษยชน -- ไทย -- การประชุม.

JC599.ท9 / ม56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544