สมพร พรหมหิตาธร, 2480-

คู่มือเตรียมคดีอาญา (ภาคเอกชน) / สมพร พรหมหิตาธร. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539. - ก-ข, 236 หน้า.

9747716135


วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ส4 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544