รายงานการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2522]- - เล่ม. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2519-

ปี 2539 มีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: Report of the health and welfare survey. ปี 2529 ใช้ชื่อ: การสำรวจเกี่ยวกับสวัสดิการอนามัยและการใช้ยาแผนโบราณ. ปี 2544 ใช้ชื่อ: รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ. ปี 2546 ใช้ชื่อ: รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ : ทั่วราชอาณาจักร. ปี 2547- ใช้ชื่อ: การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ. ปี 2552 ใช้ชื่อ: การสำรวจอนามัย สวัสดิการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร.

1906-2885


การสำรวจอนามัย -- ไทย.


ไทย -- สถิติทางการแพทย์.

WA900.JT3.02 / ร644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544