เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เปิดโลกความคิด มองวุฒิสภาไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. - กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย จำกัด, 2539. - 55 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุด "เปิดโลกความคิด" . - หนังสือชุดเปิดโลกความคิด. .

9748462137


ไทย. รัฐสภา. วุฒิสภา.


ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย.

JQ1747 / .ก74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544