ถาวร โพธิ์ทอง, 2470-

พจนานุกรมกฎหมายและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อังกฤษ-ไทย = Dictionary of law and relevant words English-Thai / ถาวร โพธิ์ทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. - 6, 345 หน้า.

9745715336


กฎหมาย -- ไทย -- พจนานุกรม.
กฎหมาย -- พจนานุกรม.

K52.อ6 / ถ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544