ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-

การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) / โดย ทินพันธุ์ นาคะตะ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2530. - xi, 218 แผ่น : ภาพประกอบ.

รายงานวิจัยของโครงการศึกษาวิจัย การบริหารงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การสนับสนุนทางด้านการเงินจาก United Nations Development Programme (UNDP)


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

JQ1746.ฮ348 / ท63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544