ไตรภูมิพระร่วง : การศึกษาที่มา = [Study of sources of Triphum Praruang] / นิยะดา เหล่าสุนทร. - [กรุงเทพฯ] : แม่คำผาง, 2538. - 205 หน้า : ภาพประกอบ.

9747036401


ไตรภูมิ.


นรก -- พุทธศาสนา.
สวรรค์ -- พุทธศาสนา.

BQ4506.ต9 / น64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544