เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด, ค.ศ. 1933-

ความคิดคู่ขนาน / [โดย] Edward de Bono ; สงกรานต์ จิตสุทธิภากร แปลและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2539. - 303 หน้า : ภาพประกอบ.

9747085216


ความคิดและการคิด.

BF441 / .ด7295

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544