ปราณี ทินกร, 2492-

การศึกษาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ / โดย ปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539. - 80 แผ่น : ภาพประกอบ.


งบประมาณ -- ไทย.

HJ1360.55 / .ป43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544