พระไพศาล วิสาโล, 2500-

อยู่ย้อนยุค : ทัศนะทวนกระแสบริโภคนิยม / พระไพศาล วิสาโล. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน, 2539. - 10, 99 หน้า : ภาพประกอบ.

9748939138


ผู้บริโภค -- ไทย.
คุณภาพชีวิต -- ไทย.
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย.
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย.


ไทย -- ภาวะสังคม.

HC445.ฮ9ผ7 / พ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544