โลกนิติคำกาพย์ภาษาลาว / พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโทจันทร์). - กรุงเทพฯ : บริษัทศิลป์สยามการพิมพ์ จำกัด, 2535. - 64, [6] หน้า.

เป็นคำกาพย์ภาษาลาวซึ่งเขียนโดยใช้ตัวอักษรไทย. มีภาคภาษาบาลีประกอบ. ดัดแปลงจากต้นฉบับภาษาบาลีของพระพุทธโฆษาจารย์.


สุภาษิตและคำพังเพยไทย.

PN6095.ล9 / พ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544