สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488-

แม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2539. - 16, 285 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

9747120534


คลอง -- ไทย -- กรุงเทพฯ
วัดทางพุทธศาสนา -- ไทย -- กรุงเทพฯ


กรุงเทพฯ -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
คลองด่าน (กรุงเทพฯ)
ไทย -- ประวัติศาสตร์.

HE492.56.ก4 / ส72 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544