จำปา เยื้องเจริญ.

วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย / ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จำปา เยื้องเจริญ อ่าน-แปล, เทิม มีเต็ม อ่าน-คัดสรุป, คงเดช ประพัฒน์ทอง เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, [2538?] - 122 หน้า : ภาพประกอบ.


จารึกภาษาไทย -- ไทย -- ลำพูน -- สาระสังเขป.
จารึกภาษาไทย -- ไทย -- ลำพูน -- รายการ.


ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ -- แหล่งข้อมูล.

CN1221.ล5 / จ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544