นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-

การบ้าน-การเมือง / นรนิติ เศรษฐบุตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539. - 11, 195 หน้า.

9745715433


การเลือกตั้ง -- ไทย.
พรรคการเมือง -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745.ก1 / น45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544