ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-

99 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2539 = 99 years of local government in Thailand (1897-1996) / ธเนศวร์ เจริญเมือง. - เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. - 28 หน้า. - เอกสารชุดปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ; ลำดับที่ 2 .

9748967174


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

JS7402 / .ธ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544