วิเชียร โกศล.

หลักการเขียนและตัวอย่างเอกสารรายงานจดหมายธุรกิจ = Annual report & business letter / วิเชียร โกศล. - กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, [2539?] - 224 หน้า : ภาพประกอบ.


จดหมายธุรกิจ.
ธุรกิจ -- ศัพท์บัญญัติ.

HF5728 / .ว628

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544