ไพวรินทร์ ขาวงาม, 2504-

คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ / ไพวรินทร์ ขาวงาม. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2539. - 223 หน้า : ภาพประกอบ. - กวีนิพนธ์ ; ลำดับที่ 13 .

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ : รวมกาพย์กลอนย้อนหลังของกวีหนุ่ม.

9748427978

PL4209.พ97ก17 / 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544