20 ปี 6 ตุลา / คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 20 ปี 6 ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; พนม เอี่ยมประยูร บรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ] : วิญญูชน, 2539. - 119 หน้า : ภาพประกอบ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2519-?
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519.

DS586 / .ก15

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544