สิริกุล บรรพพงศ์.

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ : คิดในระดับโลกและทำในระดับประเทศ / เรียบเรียง [โดย] สิริกุล บรรพพงศ์. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายทรัพยากรชีวภาพ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2539. - 174 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9747575388


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ค.ศ. 1992)


การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ.

QH75 / .ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544