รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

ปาฐกถาไชย้ง ลิ้มทองกุล ครั้งที่สอง เรื่อง ทุนวัฒนธรรม / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล, 2539. - 29 หน้า.

พิมพ์จากปาฐกถาไชย้ง ลิ้มทองกุล ครั้งที่ 2 ซึ่งแสดงเนื่องในวารดิถีการเปิดบ้านเจ้าพระยา วันที่ 30 พฤษภาคม 2539.

9748975304


ทุนนิยม.

HB501 / .ร62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544