กลยุทธ์แชมป์การตลาด / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2539. - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

9747120674


การตลาด.

HF5415.13 / .ก45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544