พระไตรปิฎก สำหรับพระนวกะ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป / ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539. - 9 เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9740827608 9740827616 9740827624 9740827632 9740827659 9740827667 9740827675 9740827683 9740827691


พระไตรปิฎก.

BQ1173 / .ท94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544