108 คดีที่ดิน / [รวบรวมโดย] ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538. - 3 เล่ม.


การใช้ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
คำพิพากษาศาล -- ไทย.

KPT683.ก58 2538 / ก15

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544