สิริทิพย์ ขันสุวรรณ.

การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น = Introduction to journalism / สิริทิพย์ ขันสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2539. - 181 หน้า : ภาพประกอบ.

9748965651


หนังสือพิมพ์.
ผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว.

PN4793.ท9 / ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544