สมพร พรหมหิตาธร, 2480-

คู่มือใช้รถใช้ถนนฉบับคดีจราจร พร้อมร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง และวิธีพิจารณาคดีจราจรและร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับใหม่) / โดย สมพร พรหมหิตาธร. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - 256 หน้า : ภาพประกอบ.


กฎหมายจราจร -- ไทย.

KPT3448 / .ส43 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544