รายงานประจำปี / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2513- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2512-


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน--วารสาร.

JQ1746.ฮ353 / ค36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544