เชษฐ์.

วิกฤติกาลตะวันออกกลาง. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ไทยณิชยการ, 2520. - 113 หน้า. ภาพประกอบ.


ตะวันออกกลาง.

DS63 / .ช7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544