รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร / สำนักงานเลขาธิการสภา. - พระนคร : สำนักงาน, 2475-2555. - เล่ม. - รายปี - 2475-2555.

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร --รายงานการประชุม.

JQ1747 / .ร93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544