ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-

100 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง. - [เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. - 350 หน้า. 2 เล่ม.

9747798522 (คบไฟ)


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.

JS7402 / .ธ372

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544