เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-

มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านการเคลื่อนไหวของสมาคมธุรกิจ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เขียน ; สายทิพย์ สุคติพันธ์ เรียบเรียงเป็นไทย. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและ การพัฒนา, 2539. - 5, 287 หน้า : ภาพประกอบ.

9747667355


สมาคมการค้า -- ไทย.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HF331.ท9 / อ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544