ชาตรี สำราญ.

สอนอย่างไรให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ / ชาตรี สำราญ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2538. - 74 หน้า : ภาพประกอบ.

9742680396


การสอนในโรงเรียนประถมศึกษา.
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

PL4157 / .ช65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544