ประเสริฐ ณ นคร, 2461-

ศิลาจารึกหลักที่ 1 จริงหรือปลอม? / [อภิปรายโดย] ประเสริฐ ณ นคร, พันเอก ม.ร.ว. ศุภวัฒย์ เกษมศรี ; [ดำเนินการอภิปรายโดย] ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล. - กรุงเทพฯ : สมาคมโบราณคดีแห่งประเทศไทย, 2532. - 31 หน้า : ภาพประกอบ.

9744761148


จารึกภาษาไทย -- ไทย -- สุโขทัย.

CN1221.ส72 / ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544