วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์, 2506-

กบฏสันติภาพ = Peace rebellion / วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2539. - 336 หน้า.

รางวัลพระราชทาน ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช. รางวัลวิจัยดีเด่น สถาบันเอเชียศึกษา. รางวัลวิจัยยอดเยี่ยม สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

9747667452


รัฐประหาร -- ไทย.
ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย.
สันติภาพ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2491-2500.

DS586 / .ว611

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544