จิราเดต์, เฮอร์เบิต.

ทำเมืองให้น่าอยู่ : วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และความหวังสำหรับเมืองที่ยั่งยืน / เฮอร์เบิต จิราเดต์ เขียน ; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539. - 15, 245 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9747092328


นิเวศวิทยาเมือง (สังคมวิทยา)
ชีวิตในเมือง.

HT241 / .จ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544