ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-

คนไทในอุษาคเนย์ = Tai in Southeast Asia / ธีรภาพ โลหิตกุล. - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538. - 128 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9747085259


ชาวไท.

DS523.4.ท9 / ธ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544