อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา.

คือ-- ผู้หญิงคนนี้ / อุษณีย์ เกษมสันต์. - [กรุงเทพ ฯ] : บริษัท สิปป์ปาณี จำกัด, 2540. - 68 หน้า : ภาพประกอบ.

9742774595

PL4209.อ747 / ก17 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544