เชียงใหม่ : บรรณานุกรมและสาระสังเขป = Chiang Mai : bibliography and abstract / คณะผู้จัดทำ สายทอง มโนมัยอุดม ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. - 293 หน้า : ภาพประกอบ.

9746560085


เชียงใหม่ -- บรรณานุกรม.
เชียงใหม่ -- สาระสังเขป.

Z3238.ช9 / ช85

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544