เอกสารทางวิชาการเรื่อง วิสัยทัศน์ : การศึกษาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสาร มวลชน ค.ศ. 2020 / [จัดโดย] คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : คณะ, 2539. - 123 หน้า : ภาพประกอบ.


สื่อมวลชน -- การศึกษาและการสอน -- ไทย -- การประชุม.
สื่อมวลชน -- ไทย -- การประชุม.

P92.ท9 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544