สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2489-

วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2000 = Vision Thailand 2000 / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2539. - 211 หน้า : ภาพประกอบ.

9747121719 9743220186 (2543)


ไทย -- ภาวะสังคม.
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2538-?

HC445 / .ส44 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544