รายงานการสำรวจเกี่ยวกับสื่อมวลชนด้านวิทยุ = Report of the mass media survey (radio) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539- - เล่ม : ภาพประกอบ. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายห้าปี - 2537-

ซีดี-รอม มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


วิทยุ -- ไทย.
สื่อมวลชน -- ไทย.

HE8699.ท9 / ร65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544