สุรพล นิติไกรพจน์.

รายงานการวิจัยระบบควบคุมตรวจสอบรัฐบาลทางการเมืองที่เหมาะสม / โดย สุรพล นิติไกรพจน์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538. - 79 หน้า.

9748196054


ไทย. รัฐสภา.

JQ1747 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544