การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย : เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 17-18 พฤศจิกายน 2538 ณ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพฯ / จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539. - (10), 350 หน้า : ภาพประกอบ.

9748196267


การศึกษา -- ไทย -- การประชุม.
วิจัย -- ไทย -- การประชุม.

LA1221 / .ก625

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544