ธงทอง จันทรางศุ, 2498-

การปรับปรุงระบบการทำงานของคณะกรรมาธิการของสภา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น : รายงานการวิจัย / โดย ธงทอง จันทรางศุ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538. - 47 หน้า.

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: การปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมาธิการของสภาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น. เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย.

9748196186


ไทย. รัฐสภา.

JQ1747 / .ธ25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544